ἄπειπε

ἄπειπε
ἀπεῖπον
speak out
aor imperat act 2nd sg
ἀπεῖπον
speak out
aor ind act 3rd sg (epic ionic)
ἀπεῖπον
speak out
aor ind act 3rd sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ἀπεῖπε — ἀπεῖπον speak out aor ind act 3rd sg (epic ionic) ἀπεῖπον speak out aor ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • отъречи — ОТЪРЕ|ЧИ (ЩИ) (31), КОУ, ЧЕТЬ гл. 1.Сказать; ответить: сице отърекоховѣ. тако вол˫а ѥсть кнѧжа. оклеветана бо ѥсвѣ. СкБГ XII, 23в; мы же со ѹжастью ѿрекохомъ. кто ѥсть творѧи свѣтъ на великии силы и воѥводы б҃и˫а. СбЧуд к. XIV (1), 134в; мѹченикъ …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • ELEUSINIA — Inter omnia Graecorum sacra, tanta semper fuit Eleusiniorum religio, ut commune mysteriorum nomen illis veluti proprium ab Auctoribus tribuatur, ideoqueve de iis paulo fusius agendum. Eleusinia vero sic dicta sunt, ab Eleusi Atticae opp. cuius… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”